Dopis ředitelky organizace příbuzným a opatrovníkům našich klientů v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru COVID-19

17.03.2020

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů,

v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru COVID-19 a na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky je vyhlášen ve všech zařízeních organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Tento zákaz platí až do odvolání.

Pro zvládnutí tohoto náročného období Vás žádáme o poskytnutí co nejlepší součinnosti s našimi zařízeními, které poskytují péči Vašim příbuzným.

  • Dne 12. března 2020, vyhlásila vláda ČR nouzový stav a vydala zákaz vycházet klientům mimo objekt či areál zařízení, a to po celou dobu trvání nouzového stavu.
  • Výjimku tvoří návštěvy rodinných příslušníků klienta, u něhož lékař určil terminální stádium nemoci a je mu poskytována paliativní péče v zařízení.

  • Podpořte své blízké a rodinné příslušníky častějším kontaktem, například tím, že jim budete telefonovat či posílat dopisy. Případně si můžete se zaměstnanci dohodnout podporu pro videohovor přes Skype či jinou mobilní aplikaci.

  • Pro ty klienty, kteří nejsou vybaveni vlastním mobilním telefonem, je zřízena telefonní linka, kterou můžete využít ke kontaktování klienta. V případě, že chcete této služby využít, kontaktujte prosím e-mailem nebo telefonicky zaměstnance zařízení dle přiložené tabulky:
DS Jasenka - Vsetín ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz 571 117 832
DS Karolinka ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz 571 450 730
DS Rožnov pod Radhoštěm ds.roznov@sluzbyvsetin.cz 571 117 260
DS Valašské Meziříčí ds.valmez@sluzbyvsetin.cz 571 117 834
DZR Pržno dzr.przno@sluzbyvsetin.cz 571 452 219
DOZP Valašské Meziříčí dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz 730 807 366
DOZP Zašová dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz 737 222 888
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm  
chb.roznov@sluzbyvsetin.cz                                    731 635 495
Chráněné bydlení Vsetín  
chb.vsetin@sluzbyvsetin.cz                                    730 854 058
Chráněné bydlení Zátiší  
chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz                                    736 131 048
Chráněné bydlení Zubří  
chb.zubri@sluzbyvsetin.cz

                                   736 757 650

 

  • Veškeré úkony, např. vyúčtování plateb, vložení finanční částky na depozitní účet klienta, budou až do odvolání probíhat bezkontaktně.

  • Zásobování a stravování pro klienty je zabezpečeno. Podáváme všem klientům nutričně vyváženou stravu, a proto není nutné přinášet do zařízení klientům jakékoliv potraviny. Klientům je zaměstnanci zařízení zajištěn nákup oblíbených potravin.

  • Všechna zařízení Sociálních služeb Vsetín mají zpracovaný krizový plán obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru. Cílem plánu je ochránit klienty a zaměstnance. Rovněž má organizace k dispozici plán opatření pro případ, kdy by zařízení zůstalo v karanténě, nebo byla uzavřena lokalita. V případě realizace krizových opatření bude provoz personálně zabezpečen.

  • Sledujeme nové informace v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí, s orgány státní správy a zřizovatelem.


Pro další vývoj situace doporučujeme sledovat webové stránky organizace, kde vkládáme aktuální informace ohledně epidemie koronaviru COVID-19, týkající se našich zařízení.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Věříme, že svým zodpovědným přístupem přispějete k ochraně zdraví všech klientů a zaměstnanců v našich zařízeních.

 

Ve Vsetíne, dne 17. 3. 2020

 

Mgr. Michaela Pavlůsková,
ředitelka organizace

 


 Zpět