Konference – Jak se těšit domů i do práce

11.11.2019

Dne 24. 10. 2019 jsme ve spolupráci s agenturou MotivP uspořádali pro naše zaměstnance konferenci s názvem Jak se těšit domů i do práce.

Hlavní téma konference – duševní a fyzické zdraví nejsou dvě oddělené entity, ale jeden celek, který utváří naše chování a prožívání. Naše duševní pohoda se odráží v osobním i pracovním životě. Právě toto téma má inspirovat k většímu souladu našeho denního prožívání.

Pro naše zaměstnance byly připraveny odborné přednášky. V dopoledním bloku pana Františka Hroníka a paní Jany Hroníkové s tématem Jak se těšit domů i do práce, a paní Moniky Stehlíkové s přednáškou Jaký je Váš biologický věk. V odpolední části pak vystoupil s přednáškou pan Jiří Ježek. Celá konference byla ukončena přednáškou Jak najít své zdroje ochrany v nás samých paní Hroníkové a pana Hroníka.

Součástí konference byly také tři workshopy s tématy Vzkvétání, Změna myšlení a Zvládání těžkých situací, které vedli pan František Hroník, paní Zuzana Zborayová a Zuzana Kocúrková.

Pro zaměstnance, kteří neměli možnost se konference zúčastnit, je na intranetu připraven video záznam.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět