Národní cena sociálních služeb 2019 - Sociální pracovník

07.11.2019

Paní Pavlína Ryšicová byla za Sociální služby Vsetín, příspěvkovou organizaci nominována do Národní ceny sociálních služeb - Pečovatelka roku 2019 v kategorii sociální pracovník. Byla vybrána mezi oceněné finalisty a nyní se uchází o hlasy veřejnosti v internetovém hlasování, které probíhá od 4. 11. do 15. 11. 2019 na stránkách www.pecovatelkaroku.cz.  Jako oceněný finalista byla pozvána na slavnostní vyhlášení oceněných pracovníků 4. prosince 2019 od 13 hodin do Prahy.

Paní Pavlína Ryšicová je zaměstnankyní organizace již 27 let. Osobně jsem se s ní seznámila v době svého působení na pozici manažerky kvality v této organizaci v době, kdy pracovala jako sociální pracovnice v Domově pro seniory Podlesí. Nyní je mou kolegyní v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, kde pracuji jako vedoucí zařízení a paní Ryšicová jako sociální pracovnice.

Jako manažerka kvality jsem paní Ryšicovou poznala jako ochotnou, zodpovědnou, pečlivou a vstřícnou kolegyni. Spolupracovaly jsme spolu zejména v době přípravy zařízení na inspekci kvality sociálních služeb a po ní, a pak také v době, kdy se Domov pro seniory Podlesí chystal na ukončení činnosti. Období příprav na ukončení činnosti a stěhování klientů do jiných služeb bylo velice náročné pro všechny zaměstnance a klienty, pro sociální pracovnice zejména. V této době paní Ryšicová přispěla svou prací ke zdárnému průběhu této složité procedury. Poté začala působit v nově vzniklém Domově pro seniory Valašské Meziříčí, kde na ni čekalo opět velké množství práce spojené se vznikem nové služby, na které se významně podílela.

V létě roku 2016 paní Ryšicová projevila zájem o nově uvolněné místo sociální pracovnice v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, kde jsem již v této době působila jako vedoucí. Rozhodování bylo snadné. Věděla jsem, že v její osobě získávám pracovnici nejen zkušenou, loajální, poctivou a pečlivou, ale také lidskou, empatickou osobnost, která umí komunikovat s klienty, rodinnými příslušníky, ale také spolupracovat v týmu.

Její současná práce sociální pracovnice je zaměřená na komunikaci se zájemci a žadateli o sociální službu, vedení evidence žadatelů a práci s tím spojenou. Vzhledem k velikosti našeho zařízení je to práce, která tvoří velkou část její pracovní náplně. Je to práce náročná, o to více, že v zařízení je neustálý převis zájmu o uvolněná místa nad našimi možnostmi. Prací paní Ryšicové je tedy v rámci základního sociálního poradenství kromě jiného neustálá komunikace se žadateli a jejich rodinnými příslušníky, která vyžaduje empatii, trpělivost, ale také velkou dávku diplomacie, asertivity a schopnosti vysvětlování. Paní Ryšicová vždy dokáže pro každého najít radu, vlídné slovo a pochopení, a to i v případě, že nemůže vyjít vstříc jeho požadavkům či potřebám. Její dovednosti v této oblasti jsou obdivuhodné.

Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí DS Rožnov pod Radhoštěm


 Zpět