Národní cena sociálních služeb 2019 - Pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka roku - Pobytové služby

05.11.2019

Paní Jitka Pagáčová, zaměstnanec Domova se zvláštním režimem Pržno, byla vybrána mezi oceněné v rámci Národní ceny sociálních služeb – Pečovatelky roku 2019 a bude pozvána na slavnostní vyhlášení oceněných pracovníků 4. prosince 2019 od 13 hodin do Prahy.

Paní Pagáčová Jitka pracuje v DZR již 14 let a je oceněna za svůj lidský přístup ke klientům, je vždy ochotná, usměvavá ve své práci.

Paní Pagáčová je u klientů velmi oblíbená pro svůj partnerský přístup, ochotu kdykoliv pomoci a je klienty často vyhledávaná. Na paní Pagáčové je patrné, že jí práce baví. Dokáže každého klienta zaujmout, vyslechnout, zajímá se o všechny klienty stejně, záleží jí na klientech a celkově na dobrém jménu zařízení a organizace. Ve všech situacích i těch náročných si dokáže poradit, zvládne se věnovat najednou více činnostem a přizpůsobit se tempu a schopnostem klienta.

Má silně vyvinutý smysl pro empatii, díky kterému se dokáže velmi rychle naladit na druhého člověka. Ke klientovi přistupuje individuálně a dokáže velmi trefně vystihnout klientovu potřebu. V její blízkosti se klienti cítí v bezpečí, klidně a spokojeně. Je velmi vstřícná vůči klientům i pracovnímu kolektivu, je ochotná kdykoliv s čímkoliv pomoci. Svědomitě si plní své pracovní povinnosti, svěřené úkoly. Často pracuje nad rámec svých pracovních záležitostí, ráda se vzdělává, je ráda za interní školení, které ji podle svých slov nejvíce pomáhají se pracovně posouvat. Často se stává, že se ze své iniciativy účastní školení, které si vyhledá a je pro ni přínosné. Přichází s novými nápady, které jsou obohacující i pro ostatní kolegy. Úzce spolupracuje s rodinnými příslušníky klientů, aktivně podporuje rodinné setkávání. Pro její kreativitu jí byla svěřena výzdoba celého domova. Této činnosti se věnuje společně s klienty. Velmi ráda se klientům věnuje i aktivizačně. Pořádá různá pro klienty příjemná posezení u kávy, čaje, poslech hudby, vzpomínkové posezení, pečení buchet apod. Paní Pagáčová je velmi skromná.

Mgr. Karel Matocha, vedoucí DZR Pržno


 Zpět