Exkurze do transformovaných zařízení sociálních služeb v ČR

24.06.2019

Projekt „Spoločná cesta k novému domovu”

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Registrační číslo: NFP304030C855

 

V pondělí 13. května 2019 proběhla další společná aktivita projektu „Spoločná cesta k novému domovu”. Jednalo se o exkurzi do transformovaných zařízení sociálních služeb v ČR, které se zúčastnili zástupci slovenských obcí a měst, v nichž mohou vzniknout nové služby komunitního typu, dále zástupci oddělení sociální pomoci Trenčianského samosprávného kraje, rodinní příslušníci a opatrovníci klientů či poskytovatelé sociálních služeb na Slovensku.

Návštěvníků bylo umožněno prohlédnout si nově vybudované služby komunitního typu, které vznikly transformací ústavních zařízení. Dopolední část prohlídky proběhla v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zašová, který patří pod Sociální služby Vsetín, p. o., odpoledne se pak exkurze přesunula do Chráněného bydlení Luhačovice, jejímž provozovatelem jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Na začátku exkurze přivítala přítomné paní Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka Sociálních služeb Vsetín, p. o., spolu se zástupcem Zlínského kraje, panem Ing. Petrem Valáškem, vedoucím oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje, a vedoucí Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením paní Mgr. Ivanou Tomanovou. Společně pohovořili o průběhu transformace v ČR a ve Zlínském kraji, o historii a procesu transformace původního Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová, o vzniku nových služby komunitního typu a o jejich vizích do budoucna.

Poté již bylo možné si za doprovodu zaměstnankyň Sociálních služeb Vsetín, p. o., prohlédnout dva objekty DOZP Zašová (Domek A a C), určené pro bydlení klientů, a Centrální domek, který slouží jako zázemí pro denní programy. Všechny tyto objekty jsou bezbariérově řešeny. Klienti mají k dispozici jedno či dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyňkou, WC, koupelnu. V každé domácnosti žije 6 klientů. K dispozici je také menší zahrada. Domek A je navíc vybaven kolejnicovým systémem pro snadnější manipulaci s imobilními klienty upoutanými na lůžko.

Velký prostor byl také dán pro dotazy a diskuzi, která se nesla celým dopoledním programem. Poté se již návštěvníci přesunuli na oběd a následně pokračovali v exkurzi do Chráněného bydlení Luhačovice. 

Mgr. Dita Gabryšová


 Zpět