10. ročník soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou”

21.06.2019

V pátek 14. 6. 2019 se na zámku Vsetín konal jubilejní 10. ročník soutěže pro osoby se zdravotním a mentálním postižením „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou, ” kterou Sociální služby Vsetín, p. o., spolupořádají se Zlínským krajem.

Již v dopoledních hodinách byl pro účastníky soutěže i veřejnost nachystaný bohatý doprovodný program. Střední zdravotnická škola Vsetín zde měla připravený stánek, kde bylo možné nechat si změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Návštěvníci si dále mohli zakoupit výrobky z Dílny U Šikovných oveček či ze sociálně terapeutické dílny Elim, o. p. s., a tím podpořit činnost těchto služeb. Rovněž byla zpřístupněna výstava na téma autismu s názvem (Ne)rozumím Ti či výstava valašských strašidel. Připravena byla také diskotéka a tvořivé dílničky, které zajišťovali zaměstnanci organizace. Nabídka dílniček byla letos různorodá – malování na kameny, zdobení váziček, tvorba kytiček z marcipánové hmoty, ozdoby z bavlnek, obrázky ze špachtlí a látek či malování na hrnečky. V atriu zámku proběhla ukázka muzikoterapeutických nástrojů pod vedením pracovnice Jany Bártkové s možností jejich vyzkoušení.

Od 12:00 mohlo začít samotné hodnocení. Porota nejprve ohodnotila 32 výtvarných děl, dále 8 fotografií a nově se soutěžilo i v kategorii video, do níž byly přihlášeny dva videoklipy. Poté již odstartovala hlavní část programu – pěvecká soutěž. Odpolední program zahájila úvodním slovem paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku, spolu se zástupci města Vsetín panem Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou a paní Mgr. Simonou Hlaváčovou.

V odborných porotách spolu s paní radní zasedli paní Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka Sociálních služeb Vsetín, p. o., pan Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o., paní Mgr. Zuzana Bartovičová, ředitelka CSS Lúč – Pruské, paní Bc. Ludmila Hájková, vrchní sestra Domova pro seniory Buchlovice a kapelnice sboru BUDU, pan Jaroslav Staněk, fotograf, paní Karla Palátová, výtvarnice, a pan Martin Filák, zpěvák rockové kapely Griffis.

O zpestření programu se opět postaraly děti z MŠ Na Kopečku se svými vystoupeními o ochraně zvířat a přírody. I letos publiku zazpívala talentovaná zpěvačka Réka Šurinová z CSS Adamovské Kochanovce. K velkému překvapení diváků tuto akci poctil svou návštěvou dokonce samotný Karel Gott v podání imitátora pana Jiřího Kury, který přítomným zazpíval píseň „Být stále mlád”.


V pěvecké soutěži předvedlo svůj talent celkem 11 zpěváků a zpěvaček, včetně jedné hudební skupiny. Snaha každého soutěžícího byla oceněna dárkovou taškou s památečním listem, vítězové všech kategorií si navíc odnesli hlavní ceny a poháry. Soutěžící umístění na prvních a druhých místech budou reprezentovat Zlínský kraj na celorepublikovém kole „Nad oblaky”, které proběhne na podzim tohoto roku v Olomouci. Již nyní se těšíme na další ročník této akce.

Mgr. Dita Gabryšová

 


 Zpět