Poskytnutí finanční dotace - Město Valašské Meziříčí

30.05.2019

Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2019, finanční dotaci v celkové výši 150 000,-Kč.
Z této částky je určeno:
- 100 000,-Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí
- 50 000,-Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět