Poskytnutí finanční dotace - Město Otrokovice

30.05.2019

Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, na základě Pověření Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, č. usnesení 0987/R30/18 a v souladu s Aktualizací komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku na období 2018-2019, poskytlo ze svého rozpočtu na rok 2019 neinvestiční dotaci ve výši 23 200,-Kč Domovu se zvláštním režimem Pržno. Dotace je vyrovnávací platbou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a bude použita na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět