Finanční podpora Zlínského kraje pro Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm

15.09.2015

 

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 14.9.2015 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje, z programu „Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných Zlínským krajem“ na provoz jednoho z našich zařízení, konkrétně pro Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm. Příspěvek na provoz byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 ve výši 109 000,- Kč. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Bc. Taťána Olejníčková

 


 Zpět