Slavnostní setkání u příležitosti ukončení projektu „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb“

30.08.2015

Slavnostní setkání u příležitosti ukončení projektu „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb“ se uskutečnilo ve středu 26. 8. 2015 v našem Domově. Po zahájení akce ředitelkou Sociálních služeb Vsetín Mgr. Michaelou Pavlůskovou byli přivítáni čestní hosté, kterými byli zástupci Švýcarského velvyslanectví v čele s vedoucím kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce panem Ralphem Friedländerem, dále zástupci Ministerstva financí a MPSV, radní Zlínského kraje za sociální oblast paní Taťána Valentová Nersesjan a další členové rady ZK Lubomír Nečas a Ladislav Kryštof.

Krajská radní Taťána Valentová Nersesjan vyjádřila poděkování všem zaměstnancům SSLVS za obětavou práci, následoval projev Ralpha Friedländera  na téma Švýcarský program pomoci pro 13 členských států EU a projev ředitelky odboru Mezinárodní vztahy Ing. Zuzany Kudelové z MF ČR. Na závěr místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Jan Kučera vyjádřil spokojenost týkající se zajištění kvalitního a plnohodnotného života uživatelů v našem Domově.

Vedoucí Domova Mgr. Magdalena Stejskalová představila hostům projekt „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb“ kdy zdůraznila hlavní cíl projektu, čímž bylo zavádění nových metod sociální práce se seniory, nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie) a zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Následně seznámila všechny přítomné s výstupy daného projektu, spojených s možností prohlídky moderně zrekonstruovaných prostor.

Příjemným překvapením bylo vysvěcení prostor pro speciální formy terapie místním farářem Kamilem Obrem.

Součástí slavnostního aktu se stal za doprovodu cimbálové muziky a pěveckého sboru Karlovjanky křest kalendáře, který se nese v reminiscenčním duchu a obsahuje 12 fotografií našich uživatelů. Každá z fotografií je jeden neopakovatelný životní příběh. Při tvorbě kalendáře jsme s našimi uživateli zavzpomínali na situace či životní etapy, které jim nějakým způsobem významně poznamenaly život a jejich moudrost, zkušenost i nadhled jsme promítli do těchto stránek. Děkujeme tímto ještě jednou všem uživatelům, kteří se s námi o své vzpomínky podělili.

Kmotry kalendáře se stali - člen krajské rady Lubomír Nečas, místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Jan Kučera, zástupce švýcarského velvyslanectví Ralph Friedländer a ředitelka  SSLVS Michaela Pavlůsková.

 

Mgr. Blanka Kamasová

http://www.kr-zlinsky.cz/nove-zrekonstruovany-roznovsky-domov-pro-seniory-predstavil-zazemi-pro-terapii-aktuality-12513.html

 

 

http://www.roznov.cz/230-2015-na-radnici-zamirili-hoste-ze-svycarska/d-10136/p1=51

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUb7_IN7WAk

 

 

 

 


 Zpět