Předvánoční posezení zaměstnanců Sociálních služeb Vsetín, p. o.

31.12.2019

Stejně jako loni se zaměstnanci Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, setkali na společném předvánočním posezení, které se konalo ve čtvrtek 12. prosince 2019 v Kulturním domě Zašová.

Letošním posezením provázel moderátor Ondřej Carda společně s ředitelkou organizace paní Mgr. Michaelou Pavlůskovou. V úvodním slovu byly shrnuty tři nejdůležitější počiny organizace za rok 2019. Prvním z nich bylo uspořádání konference s mezinárodní účastí s názvem Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra. Tato konference se konala 20. března na Univerzitě Palackého v Olomouci za účasti nejen zaměstnanců organizace, ale i zájemců ze strany poskytovatelů sociálních služeb, studentů sociálních oborů i odborné veřejnosti v celkovém počtu přes 200 osob. Další důležitou akcí byla interní konference Jak se těšit do práce i domů, pořádaná ve spolupráci s agenturou MotivP, s účastí téměř 150 zaměstnanců. Konference proběhla 24. října 2019 na vsetínské škole Kostka. Třetím důležitým krokem bylo zřízení MotivP linky pro zaměstnance organizace, kde se mohou bezplatně poradit s psychologem o svých pracovních i osobních problémech. 

Dalším bodem v programu posezení bylo vyhlášení oceněných zaměstnanců, letos pojato jako Cena ředitelky organizace za rok 2019. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, si během uplynulých let vydefinovaly společné hodnoty, kterými jsou – důvěra, lidskost, respekt, zodpovědnost a partnerství. U každé této hodnoty byl vyznamenán jeden či více zaměstnanců, vždy s ohledem na osobní příběh, ve kterém je konkrétní hodnota naplňována.

Cena ředitelky v kategorii důvěra byla předána týmu pracovníků recepce DS Valašské Meziříčí, protože tento tým svým vlídným přístupem a každodenním úsměvem buduje v návštěvnících i klientech zařízení pocit důvěry a zájmu o druhé.

Cenu ředitelky v kategorii lidskost si odnesly Mgr. Marcela Holčáková (sociální pracovnice DZR Pržno), Mgr. Monika Tomečková (sociální pracovnice DS Karolinka) a Růžena Filová (účetní), neboť ve své práci přistupují ke kolegům i klientům s velkou dávkou lidskosti a laskavosti.

Cenu ředitelky v kategorii respekt získal Petr Žiga (pracovník v sociálních službách v Centru bydlení pro osoby se zdravotním postižením). Vzhledem k jeho životnímu příběhu a tomu, jak s ním umí pracovat, si zasluhuje respekt naší organizace. Rovněž pan Žiga sám umí s velkým respektem přistupovat ke klientům a vždy hledá cestu k naplňování jejich individuálních potřeb.

Cena ředitelky v kategorii zodpovědnost byla udělena Eduardu Holubovi (údržbář DS Jasenka –Vsetín), který k práci přistupuje vždy vysoce zodpovědně a s velkým osobním nasazením, i když to třeba znamená zůstat v práci déle na úkor osobního volna.

Cenu ředitelky v kategorii partnerství si převzal tým koordinátorů DS Rožnov pod Radhoštěm, protože jeho členové jednají sehraně, skvěle týmově spolupracují a vzájemně se podporují.

Zvláštní ocenění ředitelky organizace si za svou vynikající práci a reprezentaci organizace odnesly Jitka Pagáčová (pracovnice v sociálních službách DZR Pržno) a Bc. Pavlína Ryšicová (sociální pracovnice DS Rožnov pod Radhoštěm). Obě zaměstnankyně se dostaly do nominace na udělení Národní ceny sociálních služeb – Pečovatelka roku 2019.

Spolu s předáním cen ředitelky byly také oceněny týmy, které se zapojily do zaměstnanecké video soutěže s názvem Hodnoty organizace v mé každodenní práci – tady a teď. Všem oceněným patří velký dík za jejich svědomitou práci a srdečné gratulace.


 Zpět