Město Chropyně - poskytnutí dotace

20.12.2019

Město Chropyně se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně, poskytla dotaci ve výši 6 900,-Kč Domovu se zvláštním režimem Pržno na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět