Poskytnutí finanční podpory formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2017

29.06.2017

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 5.6.2017 poskytnutí finanční podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 1 026 000,- Kč
z Pogramu k zajištění priorit na území Zlísnkého kraje pro rok 2017 pro Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, a zároveň k tomuto Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 19.6.2017 usnesením č.0149/206/17 rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2017. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na provoz z Programu k zajištění priorit na území ZK pro rok 2017 ve výši 1 026 000,- Kč je poskytnut v tomto členění:

DOZP Zašová 75 000,-Kč
DOZP Valašské Meziříčí 75 000,-Kč
DZR Seniorpark Valašské Meziříčí 106 000,-Kč
DZR Pržno 323 000,-Kč
CHB Rožnov pod Radhoštěm 118 000,-Kč
CHB Vsetín 158 000,-Kč
CHB Zubří 105 000,-Kč
CHB Zátiší Rožnov pod Radhoštěm 66 000,-Kč

 Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět