Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

21.03.2017

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ a v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2017“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018“ byla naší organizaci poskytnuta, na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz, finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 ze dne 30.1.2017 ve výši 48 068 000,- Kč.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět