Bazální stimulace

03.03.2017

Naše organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace se v roce 2014 zapojila do tříletého školícího projektu „Bazální stimulace – síla doteku“ pod záštitou Nadace rozvoje zdraví z Havířova. Pro vyškolení pracovníků v této oblasti jsme se rozhodli z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb našim klientům.

Jedná se o pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Základním principem je navodit u klienta pocit jistoty a bezpečí a zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla, ale také mu umožňuje lépe vnímat okolní svět a poté s ním navázat komunikaci. Součástí této techniky jsou speciální masáže a koupele. Pomocí bazální stimulace jsme docílili u řady našich klientů obnovení paměťové stopy, uvědomování si sama sebe, orientace v prostoru a čase. Úspěchy jsme zaznamenali u klientů s poruchou přijímání stravy,
kdy díky asistenci se klienti po čase dokážou sami najíst. Připomenou si vůně a chutě, jsou jimi ohromeni, začnou být spokojení, v dobré náladě, optimističtí a komunikující.

Ke každému klientovi přistupují naši pracovníci individuálně, empaticky a laskavě. Z důvodu skvělých výsledků, kterých jsme s klienty dosáhli, kladných ohlasů jak ze strany pracovníků, tak i ze strany rodinných příslušníků našich klientů, do budoucna uvažujeme o získání certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“.

 


 Zpět