20.2. Světový den sociální spravedlnosti

20.02.2017

Odstraňování bariér, kterým lidé čelí kvůli pohlaví, věku, rasy, etnického původu, náboženství, kultury nebo postižení, to je hlavní myšlenkou deklarace
o sociální spravedlnosti. Sociální spravedlnost se zaměřuje nejen na odstranění chudoby, ale také na podporu sociální integrace. Je založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života.

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2007 20.únor za Světový den sociální spravedlnosti, abychom si připomněli, že solidarita
a rovnost představují základní hodnoty každé společnosti.

I v naší organizaci dbáme na to, aby tyto hodnoty a principy byly uplatňovány v každodenní práci.


 Zpět