Rok 2017 ve znamení vybudování nové odpočinkové zóny u Domova pro seniory Jasenka - Vsetín

01.02.2017

Domov pro seniory Jasenka – Vsetín poskytuje od prosince roku 2015 své služby 51 seniorům. Radnice přislíbila, že na pozemku, který je v bezprostřední blízkosti Domova, vybuduje relaxační zónu. A právě v letošním roce by měla výstavba proběhnout. Tento prostor bude sloužit nejen k vyžití dětí, ale bude to místo, kde k sobě mohou najít cestu lidé různých generací. Toto setkávání napříč generacemi může vést v mnoha směrech k obohacení, získávání nových zkušeností a zážitků, ale hlavně přijetí jeden druhého s respektem a porozuměním.

Více o plánované výstavbě na:
http://www.mestovsetin.cz/odpocinkova-zona-na-jasence-uz-se-rysuje/d-524021/p1=953

 

Bc. Táňa Olejníčková


 Zpět