Sociální služby Vsetín

Upozornění:

ve dnech 17.-18.9 a 21.-22.9. dojde z důvodu přeinstalace systémů na ředitelství Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace k omezení provozu, kdy se může jednat o výpadky sítě apod.

Děkujeme za pochopení.

 

Společnou cestou

Společnou cestou můžeme kráčet díky vzájemné důvěře a porozumění, čímž překonáme řadu obtíží. Nemáme strach, protože se o sebe můžeme vzájemně opřít.
Kdo nepoznal tmu, neváží si světla. Je mnoho podob lásky, vždy má ale jeden cíl – sounáležitost s ostatními.

Vítejte na webových stránkách Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, která byla založena v roce 1994.

Našim hlavním posláním je vytvoření prostředí pro aktivní a důstojný život seniorů i zdravotně znevýhodněných občanů prostřednictvím poskytování pobytových služeb.

V souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality poskytujeme kvalitní profesionální služby, které reagují na individuální potřeby uživatelů
s ohledem na podporu jejich co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti.

Zřizovatelem naší organizace je Zlínský kraj.