Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019”

27.02.2019

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu” a v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019”, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2019” a v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 byl naši příspěvkové organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 77 427 060,- Kč.

 

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět