„Môj deň v novom domove”

31.10.2018

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Registrační číslo: NFP304030C855

 

V úterý a ve středu 23. – 24. 10. 2018 se uskutečnila další společná projektová aktivita s názvem „Môj deň v novom domove”. Aktivity se zúčastnili klienti i pracovníci Sociálních služeb Vsetín, p. o., Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., spolu s přeshraničními partnery projektu z Domov sociálních služeb Adamovské Kochanovce a Centrum sociálních služeb LÚČ Pruské, kteří se přijeli podívat, jak se žije v českých chráněných bydleních.


Klienti a pracovníci ze Slovenska navštívili první den výletu chráněná bydlení v Rokytnici ve Vsetíně, v Zubří a v Rožnově pod Radhoštěm, kde se podíleli na průběhu běžného dne v zařízení tohoto typu. Taková zkušenost jim zajisté pomůže lépe se připravit na změny, které čekají je samotné v souvislosti s pokračováním procesu deinstitucionalizace sociálních služeb na Slovensku.
Po vzájemném přivítání a drobném občerstvení si účastníci prohlédli společné prostory domácností chráněných bydlení a následně se domluvili na průběhu dne. Program na jednotlivých zařízeních nabízel různé varianty. Klienti ze Slovenska si zkusili při různých společných aktivitách, jak v takovém zařízení probíhá jeden obyčejný den.


První nabízenou možností bylo vydat se v doprovodu našeho klienta na krátkou prohlídku města a také se zapojit při společném nákupu surovin na výrobu odpoledního zákusku. Dále se šli někteří z návštěvníků spolu s našimi uživateli podívat do zařízení, kam přes týden dochází pracovat. Společně si tak vyzkoušeli i jízdu městskou hromadnou dopravou. Klienti si rovněž mohli vyzkoušet svou zručnost a zapojit se do společné přípravy zákusku a štrůdlu, což se také shledalo s velkým nadšením. Po dvanácté hodině se všichni vydali na oběd, který byl zajištěn v nedaleké restauraci. Pro CHB Zubří a CHB Rožnov pod Radhoštěm byl zajištěn oběd společně, návštěvníci tak měli možnost poznat i další uživatele.


Poobědový čas byl věnován společenským stolním hrám a odpočinkovému posezení u kávy a zákusku, kdy měli uživatelé i pracovníci více času popovídat si a vyměnit vzájemné zkušenosti. Někteří uživatelé se také postupně osmělili a pozvali návštěvu k prohlídce svých pokojů, který má každý klient zařízený dle svých individuálních požadavků a vkusu.


Odpoledne kolem třetí hodiny nastalo rozloučení a přejezd účastníků do Uherského Hradiště, kde následující den klienti i zaměstnanci ze Slovenska pokračovali v prohlídkách zařízení Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o.


 Zpět