Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018”

20.09.2018

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu” a v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018”, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018”, v souladu s Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji a s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji byl naší organizaci na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2018 ze dne 5. 2. 2018 poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 82 017 230,-Kč.

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu” v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018”, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018” byla naší organizaci poskytnuta Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 ze dne 10. 9. 2018 ve výši 82 176 300,-Kč.

 
Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět