Projekt „Spoločná cesta k novému domovu“ - setkání vedoucích a zaměstnanců

09.04.2018

Ve dnech 4. - 5.4.2018 proběhlo v rámci přeshraničního projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ setkání vedoucích a zaměstnanců organizací Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Trenčianského samosprávného kraja, Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a Centra sociálnych služieb LÚČ Pruské.

Hlavní náplní byly především: výměna poznatků a zkušeností z praxe, přenos know-how v souvislosti s transformací a diskuse o pozitivech i úskalích transformace. Během své dvoudenní návštěvy navštívili vedoucí a zaměstnanci ze Slovenska také Chráněná bydlení obou výše zmíněných organizací a dále Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Zašové a ve Valašském Meziříčí Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace.

Tomáš Žamboch, DiS.

 


 Zpět