Projekt Společná cesta k novému domovu

27.02.2018

Naše organizace se zapojila a stala hlavním partnerem projektu Společná cesta k novému domovu. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím přeshraniční spolupráce přispět k zabezpečení kvalitních sociálních služeb poskytovaných na komunitní úrovni a podpořit plynulý proces deinstitucionalizace zařízení sociálních služeb v partnerských regionech.
Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby umožnily navázat spolupráci regionálních aktérů zainteresovaných na různých úrovních procesu transformace sociálních služeb na obou stranách hranice. Výměnou zkušeností, společným vzděláváním a společnou propagací práv osob se zdravotním postižením projekt přispěje k odstranění bariér v procesu deinstitucionalizace poskytování sociálních služeb a k prohloubení povědomí veřejnosti o potřebách a právech osob se zdravotním znevýhodněním.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět