Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

19.02.2018

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ a v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018“, v souladu s Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištěním dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji a s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištěním dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji byl naši organizaci na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2018 ze dne 5.2.2018 poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 82 017 230,- Kč.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět