Světový den duševního zdraví

10.10.2017

Již od roku 1992 připadá vždy na 10. říjen Světový den duševního zdraví a vyhlásila ho Světová federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health). Cílem tohoto „svátku“ je podporovat úsilí o dosažení nejvyšší úrovně duševního zdraví, a to ve všech jeho souvislostech. Vzhledem k tomu, že naše psychická pohoda ovlivňuje celkově náš zdravotní stav a vůbec kvalitu našeho života, mělo by být nalezení duševní pohody, klidu, naučení se zvládání stresu a každodenního shonu pro nás prioritou.

Naše organizace má mnoho zaměstnanců, kteří jsou tzv. v pomáhajících profesích a ty jsou bezesporu všeobecně považovány za velmi náročné. Na tyto pracovníky jsou kladeny vysoké nároky. Vždy musí být připraveni pomoci našim klientům vyrovnat se s jejich problémy, s těžkými životními situacemi, se stářím, s nemocí apod. Udržení jejich duševní rovnováhy je pro nás velmi důležité. Proto jsou pořádány pro zaměstnance individuální a skupinové supervize a v rámci projektu „Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace“ reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997 jsou naplánována školení zaměřená na duševní hygienu, psychosociální výcvik a prevenci syndromu vyhoření.

Bc. Taťána Olejníčková

Ilustrační foto 01

Ilustrační foto 01

Ilustrační foto 02

Ilustrační foto 02


 Zpět