Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“

26.09.2017

Na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018, byla naší organizaci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 ze dne 6.2.2017 ve výši 48 068 000,- Kč.

Na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018, rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje na svém jednání dne 11. 9. 2017, č. usnesení 0211/Z08/17 o poskytnutí „Finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ ve výši 8 352 000,- Kč.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět