Snížení kapacity Domova pro seniory Karolinka v roce 2019

21.12.2018

Rada Zlínského kraje – zřizovatele Domova pro seniory Karolinka schválila v rámci projektu humanizace sociálních služeb úpravu kapacity Domova pro seniory Karolinka, která povede ke zkvalitnění životních podmínek uživatelů. Rozhodnutí o snižování kapacity Domova nabývá účinnosti od 1. ledna 2019.

Současných 18 třílůžkových pokojů tak bude postupně přebudováno na dvoulůžkové pokoje. Sociální pracovnice Domova budou i nadále přijímat a zpracovávat žádosti žadatelů o poskytnutí sociální služby. Lze však předpokládat, že v následujících měsících tohoto roku dojde k prodloužení doby pro přijetí nových uživatelů do Domova.

Děkujeme Vám za pochopení naší snahy o zajištění důstojného prostředí a podmínek pro život uživatelů, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby v DS Karolinka.


 Zpět