Předvánoční setkání zaměstnanců organizace Sociální služby Vsetín, p. o.

21.12.2018

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, pořádá již tradičně v měsíci prosinci předvánoční setkání pro své zaměstnance. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se setkání uskutečnilo ve středu 12. 12. 2018 v Kulturním domě Zašová. V úvodním proslovu ředitelka organizace Mgr. Michaela Pavlůsková zhodnotila uplynulý rok, dosažené úspěchy a představila plány na rok nadcházející. Také paní radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová přijela pozdravit naše zaměstnance, poděkovat jim za celoroční práci, popřát klidné Vánoce a mnoho zdraví a sil do další práce.

Součástí akce bylo také vyhlášení ankety „Pracovník roku 2018 v Sociálních službách Vsetín, příspěvková organizace”, a to v šesti kategoriích. Letošní ocenění si odnesli tito zaměstnanci:

Kateřina Korytářová z Domova pro seniory Karolinka v kategorii: pracovník v sociálních službách a aktivizační pracovník
Mgr. Marcela Holčáková z Domova se zvláštním režimem Pržno v kategorii: sociální pracovník
Marie Konvičná z Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením v kategorii: zdravotnický pracovník
Filip Schnaubelt z Domova pro seniory Jasenka – Vsetín v kategorii: kuchař a pomocný kuchař
Petra Papajová z Domova pro seniory Karolinka v kategorii: provozní personál
Hana Matulová z Domova se zvláštním režimem Pržno v kategorii: THP pracovník

Mimo to byly oceněny také nejdéle pracující zaměstnankyně organizace Jana Šuláková a Eva Chromčáková z Domova pro seniory Karolinka, obě jsou zaměstnány po dobu 43 let. Mimořádné ocenění organizace si zasloužila Jiřina Konvičná z Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením jako nositelka ocenění Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů krve. Vyhlášení zaměstnanci si odnesli čestné uznání, kytici, dárek a šek na finanční odměnu.

Vedle vyhlášení nejlepších pracovníků se na setkání také rozhodovalo o vítězi zaměstnanecké video soutěže, ve které soupeřilo 10 týmů. Vítězem se stal tým pracovníků oddělení A1 z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, druhou příčku obsadila skupina zaměstnanců z Domova pro seniory v Karolince a třetí místo si vybojoval tým z Domova pro seniory Valašské Meziříčí.

Všem oceněným ještě jednou srdečně gratulujeme. Zároveň bychom chtěli popřát všem zaměstnancům organizace klidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2019.


 Zpět