Poskytnutí finanční dotace - Obec Krhová

10.12.2018

Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, poskytla dotaci ve výši 5 000,- Kč Domovu pro seniory Rožnov pod Radhoštěm na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět