Poskytnutí finanční dotace - Město Karolinka

10.12.2018

Město Karolinka, se sídlem Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka, poskytla dotaci ve výši 11 790,- Kč Domovu se zvláštním režimem Valašské Meziříčí, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Karolinky. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět