Poskytnutí finanční dotace - Město Otrokovice

10.12.2018

Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 755 23 Otrokovice, poskytlo dotaci ve výši 21 200,- Kč Domovu se zvláštním režimem Pržno na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět