Poskytnutí finanční dotace - Obec Jarcová

10.12.2018

Obec Jarcová, se sídlem Jarcová 200, 757 01 Valašské Meziříčí, poskytla dotaci ve výši 5 000,- Kč Domovu pro seniory Jasenka - Vsetín na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět