Poskytnutí finanční dotace - Obec Loučka

10.12.2018

Obec Loučka se sídlem Loučka č.46, 756 44 Loučka, poskytla dotaci ve výši 7 000,- Kč Domovu pro seniory Valašském Meziříčí na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018.

Tomáš Žamboch, DiS.


 Zpět