Sociální služby Vsetín

UPOZORNĚNÍ:

vzhledem k tomu, že od 29.8.2016 budou
na ředitelství probíhat opravy, budou pracovníci ředitelství dočasně přemístěni
do Domova pro seniory Jasenka – Vsetín, Dolní Jasenka 2274.

Pevná linka bude přesměrována, a tudíž se dovoláte na telefonní číslo ředitelství,
tj. 571 412 142 a budete přepojeni
na příslušné pracovníky, popř. můžete využít čísel mobilních telefonů, viz kontakty.

Personalistka paní Vilémová bude po dobu oprav přestěhována do Domova pro seniory ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 1568. Paní Vilémová bude k zastižení
na mobilním čísle 739 342 417.

 

Společnou cestou

Společnou cestou můžeme kráčet díky vzájemné důvěře a porozumění, čímž překonáme řadu obtíží. Nemáme strach, protože se o sebe můžeme vzájemně opřít.
Kdo nepoznal tmu, neváží si světla. Je mnoho podob lásky, vždy má ale jeden cíl – sounáležitost s ostatními.

Vítejte na webových stránkách Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, která byla založena v roce 1994.

Našim hlavním posláním je vytvoření prostředí pro aktivní a důstojný život seniorů i zdravotně znevýhodněných občanů prostřednictvím poskytování pobytových služeb.

V souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality poskytujeme kvalitní profesionální služby, které reagují na individuální potřeby uživatelů
s ohledem na podporu jejich co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti.

Zřizovatelem naší organizace je Zlínský kraj.